Tilgjengelige kurs

Fritiddskipperkurs gir rett til å føre norske fartøy i internasjonal farvann worldwide. Maks fartøy størrelse 24m.

Velkommen


Som kursdeltaker er du i trygge hender!


Fritidsbåtskipperkurset på nett er laget av høyt kompetente skippere og maskinfolk, med lang erfaring i undervisning i maritime fag, og selges kun via de største og mest seriøse aktører i båtbransjen og gjennom bokhandelen. Kurset følger en naturlig progresjon og er bygget opp med lettforståelige tekster, illustrasjoner, animasjoner og videoer.


Du kommuniserer med andre kursdeltakere via forum og en egen nettlærer som er tilgjengelig for spørsmål og veiledning. Han vil sende deg flere større oppgaver som vil bli rettet og evaluert.

På nettet er du ikke alene! De andre deltakerne kan kontaktes i forum, gjerne om ting som ikke direkte har med kurset å gjøre, for eksempel deling av erfaringer på godt og vondt.

Det er ikke nødvendig å kjøpe en egen bok, slik du må på klasseromskursene. All informasjon ligger som dokumenter og moduler i kurset, og du kan printe ut hva du vil.

Hvis du lurer på hva maritime begreper og uttrykk betyr, kan du slå opp i Maritim ordbok.  Hvis du vil gå enda mer grundig til verks, kan du få mer informasjon via aktuelle lenker.


Lykke til med nettkurset!